Ademais dos valores naturais a conservar, o humidal da Foz é orixe de moitos recursos económicos do Val Miñor, tanto pola actividade marisqueira como polo seu valor paisaxístico.

Toda a extensión da Foz do río Miñor pode observarse e gozarse gracias ós diferentes paseos peonís que se estenden dende a praia Ladeira, no veciño municipio de Baiona, ata as calas situadas en Monte Lourido, pasando polo paseo que leva o nome de Gonzalo Torrente Ballester na Ramallosa.

<•••